Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Rådgivning

Velkommen

Velkommen til UPR-Århus

UPR-Århus (Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Rådgivning  i Århus) er et tilbud til elever, der er tilknyttet gymnasier, hf-kurser, studenterkursus i Århus, Århus Social- og Sundhedsskole og Århus Købmandsskole,  Ordningen administreres af Århus Akademi